Sản phẩm Description

Sản phẩm

ban-3-tang-phang Bàn 3 tầng phẳng
Liên hệ: 0898 567 222
ban-2-tang-phang Bàn 2 tầng phẳng
Liên hệ: 0898 567 222
ban-ghe-an-cong-nghiep-7 Bàn ghế ăn công nghiệp
Liên hệ: 0898 567 222
noi-ham-pho Nồi hầm phở
Liên hệ: 0898 567 222
chau-rua-2-o Chậu rửa 2 ô
Liên hệ: 0898 567 222
chau-rua-3-ho-5 Chậu rửa 3 ô
Liên hệ: 0898 567 222
chau-rua-doi Chậu rửa đôi
Liên hệ: 0898 567 222
chau-rua-1-o-lon Chậu rửa 1 ô lớn
Liên hệ: 0898 567 222
ban-chau-2-o Bàn chậu 2 ô
Liên hệ: 0898 567 222
ban-chau-1-o Bàn chậu 1 ô
Liên hệ: 0898 567 222
xe-don-buong-phong Xe dọn buồng phòng
Liên hệ: 0898 567 222
xe-de-khay-banh Xe để khay bánh
Liên hệ: 0898 567 222
xe-day-thuc-an Xe đẩy thức ăn
Liên hệ: 0898 567 222
xe-day-3-tang Xe đẩy 3 tầng
Liên hệ: 0898 567 222
xe-day-2-tang Xe đẩy 2 tầng
Liên hệ: 0898 567 222
chup-hut-mui Chụp hút khói
Liên hệ: 0898 567 222