Sản phẩm Description

Sản phẩm

tu-com-60-kg Tủ cơm 60 Kg
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
tu-com-40kg Tủ cơm 40kg
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
tu-com-30kg Tủ cơm 30Kg
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-xay-sinh-to-sirman-15-lit Máy xay sinh tố Sirman 1,5 lít
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-cua-xuong-sirman-so-1650-f3 Máy cưa xương Sirman SO 1650 F3
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-cat-rau-qua-sirman-tm2-inox Máy cắt rau quả Sirman TM2 Inox
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-xay-thit-sirman-tc-12-e Máy xay thịt Sirman TC 12 E
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-thai-lat-thit-sirman-smart-250 Máy thái lát thịt Sirman SMART 250
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-hap-nuong-da-nang-10-khay-gn1-1 Lò hấp nướng đa năng 10 khay GN1/1
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-hap-nuong-da-nang-6-khay-gn1-1 Lò hấp nướng đa năng 6 khay GN1/1
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-hap-nuong-da-nang-5-khay-gn2-3 Lò hấp nướng đa năng 5 khay GN2/3
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-hap-nuong-da-nang-4-khay-gn1-1 Lò hấp nướng đa năng 4 khay GN1/1
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-lam-da-vien-acm-56as Máy làm đá viên ACM 56AS (Ice Machine)
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-lam-da-vien-acm-46as Máy làm đá viên ACM 46AS (Ice Machine)
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-rua-bat-bang-chuyen-drc-1e Máy rửa bát băng chuyền DRC – 1E
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-rua-bat-dw3280s Máy rửa bát DW3280S
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-rua-chen-dw3210s Máy rửa chén DW3210S
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-chia-bot-bjy-dd120 Máy chia bột BJY-DD120
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
tu-u-bot-16-khay-1dpf-16 Tủ ủ bột 16 khay 1DPF-16
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá: