Sản phẩm Description

Sản phẩm

may-tron-bot-7-lit-dung-dien-bjy-bm7 Máy trộn bột 7 lít dùng điện BJY-BM7
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-tron-bot-55-lit-dung-dien-bjy-bm5 Máy trộn bột 5,5 lít dùng điện BJY-BM5
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-nuong-dung-dien-2-tang-bjy-e13kw-2bd Lò nướng dùng điện 2 tầng BJY-E13KW-2BD
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-nuong-dung-dien-1-tang-bjy-e3kw-1bd Lò nướng dùng điện 1 tầng BJY-E3KW-1BD
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-nuong-doi-luu-bjy-e-co28 Lò nướng đối lưu BJY – E – CO28
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-nuong-dung-gas-rsg-35n Lò nướng dùng gas RSG – 35N
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-nuong-dung-dien-e-sala-11 Lò nướng dùng điện E – SALA 11
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
bep-chien-nhung-don-dung-dien Bếp chiên nhúng đơn dùng điện (Deep Fryer)
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
bep-nuong-than-nhan-tao-dung-gas Bếp nướng than nhân tạo dùng gas
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
bep-chien-nua-phang-nua-nham-dung-gas Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng gas
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
bep-au-6-hong-co-lo-nuong-dung-gas Bếp Âu 6 họng có lò nướng dùng gas
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
bep-au-4-hong-co-lo-nuong-dung-gas Bếp Âu 4 họng có lò nướng dùng gas
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
bep-au-4-hong-co-ran-phang-dung-gas Bếp Âu 4 họng có rán phẳng dùng gas
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
bep-au-6-hong-dung-gas-ob6 Bếp Âu 6 họng dùng gas OB6
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
bep-au-4-hong-dung-gas-ob4 Bếp Âu 4 họng dùng gas OB4
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
bep-au-2-hong-dung-gas-ob2 Bếp âu 2 họng dùng gas OB2
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
bep-au-2-hong-dung-gas-ob2s Bếp âu 2 họng dùng gas OB2S
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá: