Sản phẩm Description

Sản phẩm

quay-pha-che-inox-2 Quầy pha chế inox M01
Liên hệ: 0898 567 222
bep-a-4-hong-7 Bếp Á 4 họng
Liên hệ: 0898 567 222
thang-toi-thuc-pham Thang tời thực phẩm
Liên hệ: 0898 567 222
voi-rua-ly-quay-bar-inoxmienturng Vòi rửa ly quầy bar
Liên hệ: 0898 567 222
noi-nau-pho-160-lit Nồi nấu phở 160 lít
Liên hệ: 0898 567 222
noi-nau-pho-100-lit Nồi nấu phở 100 lít
Liên hệ: 0898 567 222
noi-nau-pho-70-lit Nồi nấu phở 70 lít
Liên hệ: 0898 567 222
noi-nau-pho-50-lit Nồi nấu phở 50 lít
Liên hệ: 0898 567 222
noi-nau-pho-30-lit Nồi nấu phở 30 lít
Liên hệ: 0898 567 222
noi-nau-pho-30-lit Nồi nấu phở 20 lít
Liên hệ: 0898 567 222
noi-ham-xuong-co-tay-quay Nồi hầm xương có tay quay
Liên hệ: 0898 567 222
chao-nghieng-tay-quay-dung-gas Chảo nghiêng tay quay dùng gas
Liên hệ: 0898 567 222
Tủ đông 4 cánh Hàn Quốc
Liên hệ: 0898 567 222
Tủ mát 4 cánh Hàn Quốc
Liên hệ: 0898 567 222
may-lam-da-vien-acm-206as Máy làm đá viên ACM 206AS
Liên hệ: 0898 567 222
voi-phun-trang Vòi phun tráng
Liên hệ: 0898 567 222