Sản phẩm Description

Sản phẩm

noi-nau-pho-70-lit Nồi nấu phở 70 lít
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
noi-nau-pho-50-lit Nồi nấu phở 50 lít
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
noi-nau-pho-30-lit Nồi nấu phở 30 lít
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
noi-nau-pho-30-lit Nồi nấu phở 20 lít
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
noi-ham-xuong-co-tay-quay Nồi hầm xương có tay quay
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
chao-nghieng-tay-quay-dung-gas Chảo nghiêng tay quay dùng gas
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
Tủ nửa đông nửa mát Hàn Quốc
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
Tủ đông 4 cánh Hàn Quốc
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
Tủ mát 4 cánh Hàn Quốc
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-lam-da-vien-acm-206as Máy làm đá viên ACM 206AS
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
voi-phun-trang Vòi phun tráng
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-rua-bat-bang-chuyen-dcs-1e Máy rửa bát băng chuyền DCS – 1E
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-can-bot-bang-chuyen Máy cán bột băng chuyền
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
tu-u-bot-32-khay Tủ ủ bột 32 khay
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-tron-bot-20-lit-dung-dien Máy trộn bột 30 lít dùng điện
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
may-tron-bot-20-lit-dung-dien Máy trộn bột 20 lít dùng điện
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-nuong-banh-sandwich-dung-dien Lò nướng bánh sandwich dùng điện
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-nuong-banh-2-tang-dung-gas Lò nướng bánh 2 tầng dùng gas
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-nuong-gas-1-tang-jy-g60-1bd Lò nướng gas 1 tầng JY – G60 – 1BD
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá:
lo-nuong-gas-1-tang-bjy-g30-1bd Lò nướng gas 1 tầng BJY – G30 – 1BD
Liên hệ: 0898 567 222
Đánh giá: